Welkom > Coaching bedrijven > Intervisie

Intervisie


Intervisie is een methode om het probleemoplossend vermogen van uw medewerkers te versterken. Collega's leren van elkaar op een gelijkwaardige manier en gebruiken zelf ingebrachte werksituaties om meer inzicht te krijgen in het eigen handelen. Samen komt men vaak tot nieuwe perspectieven. Na het eigen maken van een aantal intervisietechnieken zijn uw medewerker in staat zelfstandig verder te gaan.

Kusenuh Coaching en communicatie

Inloggen
Home